Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện năm 2022 đối với đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen một số loài dược liệu quý hiếm, có giá trị cao (Ngũ gia bì gai, Lá khôi, Đẳng sâm, Ba kích tím, Bình vôi, Hà thủ ô đỏ, Hoàng tinh hoa đỏ, Hoàng tinh hoa trắng)”

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2022, ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đối với đề tài: Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen một số loài dược liệu quý hiếm, có giá trị cao (Ngũ gia bì gai, Lá khôi, Đẳng sâm, Ba kích tím, Bình vôi, Hà thủ ô đỏ, Hoàng tinh hoa đỏ, Hoàng tinh hoa trắng)” do Ban Quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Kỹ sư Phạm Văn Cấp – Giám đốc Ban Quản lý. Đề tài được thực hiện trong 24 tháng (Từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2023).

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe cơ quan chủ trì thực hiện báo cáo tình hình thực hiện đề tài trong năm 2022, cụ thể các nội dung đã thực hiện được như sau: Khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng vườn sưu tập một số loài dược liệu quý hiếm; Trồng, chăm sóc và quản lý vườn sưu tập với quy mô diện tích 300m2, tổng số cây đã trồng là 4250 cây/08 loài dược liệu; Xây dựng mô hình trồng thâm canh nguồn gen Hà thủ ô đỏ với diện tích 1.200m2, tổng số cây đã trồng là 8000 cây; Xây dựng mô hình trồng thâm canh nguồn gen Hoàng tinh hoa trắng với diện tích 300m2, tổng số củ giống đã trồng là 6000 củ.

Kiểm tra mô hình vườn sưu tập nguồn gen cây Lá khôi

Căn cứ nội dung theo Thuyết minh đề tài được phê duyệt, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế mô hình vườn sưu tập 08 loài dược liệu, mô hình thâm canh nguồn gen Hoàng tinh hoa trắng và mô hình thâm canh nguồn gen Hà thủ ô đỏ tại xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng. Qua kiểm tra cho thấy, địa điểm triển khai các mô hình phù hợp với yêu cầu, quy mô các mô hình và số lượng cây đã trồng thực tế đều vượt so với thuyết minh, tại các mô hình cây sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ sống trên 90%.