Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 09/5/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Bà Bế Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đối với đề tàiỨng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề tài do Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đăng ký chủ trì thực hiện.