Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu giải pháp sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Thực hiện Quyết định số 701/QĐ-UBND, ngày 18/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ngày 29/4/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh do bà Bế Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài Nghiên cứu giải pháp sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đề tài do Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị chủ trì thực hiện; Chủ nhiệm đề tài là Tiến sĩ Đặng Thành Lê – Viện trưởng.

Bà Bế Thị Thu Hiền  – Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp

Kết thúc thời gian nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả như sau:

Nghiên cứu những vấn đề về tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản bộ máy nhân sự và những vấn đề về chính sách cho nhân sự dôi dư sau sáp nhập, tinh giản biên chế.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý của việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế cấp xã.

- Đánh giá thực trạng sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Đề xuất được các giải pháp bảo đảm sự phát triển kinh tế, xã hội bền vững sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố.

- Tổ chức được 02 hội thảo khoa học về nội dung nghiên cứu của đề tài.