Skip to main content
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông tin tuyển sinh khóa đào tạo Hỗ trợ và quản trị dự án khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số

Nhằm hỗ trợ cán bộ, nhân sự Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị- xã hội, cơ sở nghiên cứu đào tạo và doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án: Đề án “Hỗ trợ hệ sinh tháo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844); Đề án “ Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665); Đề án “ Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 749).

Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Hỗ trợ và quản trị dự án khởi nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số. Thời gian dự kiến:

- Khóa đợt 1: từ ngày 18/5-20/5/2022 (03 ngày)

- Khóa đợt 2: từ ngày 01/6-03/6/2022 (03 ngày)

- Địa điểm: Khu công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Học phí: 3.000.000 đ/người (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) đã bao gồm VAT. Đối với đơn vị đăng ký nhóm tham gia từ 5 thành viên trở lên, ưu đãi 5% trên tổng kinh phí.

Danh sách đăng ký tham gia lớp đào tạo (theo mẫu tại đường dẫn https://bit.ly/qtda52022) gửi về Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM trước ngày 13/5/2022.

Các tổ chức, cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham dự khóa đào tạo liên hệ Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (Cô Đoàn Anh Đào, số đt 0989.177.029) để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM