Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định hướng dẫn Luật Đo lường

Ngày 21/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường (viết tắt là Nghị định) với một số nội dung chính sau:

- Nghị định số 13/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định về việc miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với nguyên liệu để sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa, lưu thông trên thị trường; bổ sung quy định quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; sửa đổi, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bãi bỏ thủ tục hành chính về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài; bãi bỏ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 nhập khẩu, lượng của hàng đóng gói sẵn nhóm 2 nhập khẩu.

- Nghị định số 13/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2022.

 (Đính kèm: Nghị định số 13/2022/NĐ-CP; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP).

Thanh Tú - Phòng NV ĐL-TH Chi cục TĐC

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
13_2022_ND-CP_21012022_4-signed.pdf 2.54 MB
74.signed.pdf 2.19 MB
86nd.pdf 635.08 KB
85126_qd132cp.pdf 438.2 KB