Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng cao quý cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organisation - APQO). GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng của các quốc gia tiên tiến.

Các t chc, doanh nghip đạt Gii thưởng cht lượng quc gia có các quyền lợi sau: được phép thông báo, tuyên truyn, qung cáo trên các phương tin thông tin đại chúng hoc các hình thc gii thiu khác v đơn v mình, được s dng biu tượng ca Gii thưởng cht lượng quc gia trên sn phm, n phm ca t chc, doanh nghip;  được ưu tiên vay vn t Qu Phát trin khoa hc và công ngh quc gia, Qu Đổi mi công ngh quc gia, Qu Phát trin khoa hc và công ngh các b, ngành, địa phương và các qu khác theo quy định ca pháp lut; ưu tiên tham gia các chương trình, d án cp quc gia v phát trin, chuyn giao công ngh, nâng cao năng sut, cht lượng; T chc, doanh nghip đạt Gii vàng cht lượng quc gia được B Khoa hc và Công ngh đề c tham d các gii thưởng cht lượng khu vc và quc tế.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông tin về GTCLQG năm 2022 đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham dự (có mẫu đăng ký tham dự và các thông tin chi tiết kèm theo).

Tổ chức, doanh nghiệp gửi bản đăng ký tham dự trước ngày 13/5/2022 về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: số 638 Bà Triệu, P. Đông Kinh, TP.Lạng Sơn). Để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết, đề nghị liên hệ phòng Nghiệp vụ Tiêu chuản - Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại : 02053.775.779 hoặc 02053.871.908 - Fax: 02053.898.978 ; Email: chicuctdc.ls@gmail.com.

Rất mong nhận được đơn đăng ký tham dự từ Quý đơn vị !

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
Mau ban dang ky tham du.doc 28 KB
thong tin ve GTCLQG.doc 49.5 KB
Post type
Hot