Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có hoạt động nghiên cứu phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Phát triển hệ thống doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục; Phân công cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ngày 13/9/2021, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã ký ban hành Quyết định số 2282/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Kế hoạch).

Description: http://www.dostquangtri.gov.vn/Upload/Tintuc/81_20210915-09090811.jpg

Đến năm 2025, thành lập được ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ảnh minh họa

 

Kế hoạch đặt ra mục tiêu hằng năm, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cấp mới, cấp thay đổi bổ sung cho 50 đến 100 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  Đến năm 2025, thành lập được ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Định hướng đến năm 2030, thành lập được ít nhất 100 doanh nghiệp khởi nguồn từ các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đủ điều kiện trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đề ra 08 nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị; Điều tra, khảo sát, tổng hợp thông tin tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; Hoạt động ươm tạo và chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Nghiên cứu tính toán các chỉ số phát triển, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Hướng dẫn địa phương trong việc triển khai chính sách về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Hoạt động tôn vinh doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế; đất đai; tín dụng và các ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục. Nghiên cứu đề xuất Chương trình ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2030. Nghiên cứu đề xuất giải pháp khuyến khích doanh nghiệp trích lập và sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để tăng cường nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông: Tiến hành thống kê, điều tra khảo sát, tập huấn hướng dẫn chính sách, hướng dẫn hồ sơ và chứng nhận.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn tài liệu giảng dạy cho đối tượng là cán bộ, công chức; các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, doanh nghiệp. Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến thông tin, hướng dẫn thực hiện chính sách. Hằng năm định kỳ tổ chức Hội thảo phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ toàn quốc đề đánh giá kết quả cũng như tiếp tục đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hằng năm tổ chức Ngày hội xúc tiến phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ và kết nối đầu tư. Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, đối thoại về doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên các phương tiện báo, đài truyền hình, cổng thông tin điện tử. Đẩy mạnh hoạt động Trang thông tin điện tử về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và các trang mạng xã hội.

Điều tra, khảo sát, thống kê, xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại các doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ. Hằng năm thực hiện điều tra, khảo sát để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ mới.

Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ cho các doanh nghiệp tiềm năng để được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đề xuất giải pháp đầy nhanh việc giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hỗ trợ tư vấn về xây dựng chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ, xác lập, bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp tiềm năng, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp tiềm năng, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Triển khai hoạt động thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ triển khai các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành. Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, tham gia các đề án, chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, bộ, ngành, địa phương để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối cung - cầu công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường; kết nối với cổng thông tin điện tử có liên quan để hỗ trợ quảng bá thông tin về các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Thực hiện nghiên cứu tính toán các chỉ số phát triển của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đánh giá hoạt động và xây dựng mục tiêu phát triển. Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất để xác định nhu cầu cải tiến, hoàn thiện, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn. Tập hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương trong triển khai chính sách, tháo gỡ vướng mắc và khó khăn trong hoạt động phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Tập hợp kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục để nâng cao hoạt động phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Định kỳ 02 năm một lần tổ chức xét chọn và vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”. Các doanh nghiệp được lựa chọn vinh danh sẽ nhận được cúp lưu niệm và giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nguyễn Như Thủy