Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu quy trình chế biến một số sản phẩm từ quả Sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 30/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với đề tài Nghiên cứu quy trình chế biến một số sản phẩm từ quả Sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.Với mục tiêu: Nghiên cứu quy trình chế biến dầu Sở tại chỗ đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; Nghiên cứu quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm quả Sở đạt tiêu chuẩn; Nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng phụ phẩm quả Sở để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học; Xây dựng mô hình chế biến dầu Sở và mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm quả Sở; Xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm dầu Sở nhằm nâng cao giá trị sản xuất Sở, góp phần tăng thu nhập cho người dân gắn với xây dựng nông thôn mới ở Lạng Sơn.