Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu Dự án: “Nhân rộng mô hình trồng nấm tại một số xã khó khăn và xã biên giới”

Ngày 13/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình trồng nấm tại một số xã khó khăn và xã biên giới” do Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và Đo lường chất lượng sản phẩm chủ trì thúc hiện. Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu của tỉnh do Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch và chủ trì cuộc họp.