Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

IPPLATFORM – Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ SHCN

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPLATFORM) do Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (VIPRI) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (IP VIETNAM), Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và công nghệ (MITEC) và các đối tác thiết kế, xây dựng trong khuôn khổ Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ  (KH&CN) đến năm 2020.

Description: Anh minh hoa 1.png

Giao diện nền tảng IPPLATFORM

          IPPLATFORM gồm Nền tảng dữ liệu sở hữu công nghiệp (SHCN), Nền tảng dịch vụ SHCN và các Module, chức năng. Trong đó, Nền tảng dữ liệu SHCN được tích hợp từ dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam do IP VIETNAM cung cấp định kỳ; dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam; dữ liệu liên quan do người sử dụng cung cấp được xác thực và dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện các dịch vụ SHCN (thông qua Module “Cập nhật thông tin”). Module “Tra cứu thông tin” được thiết kế, xây dựng để cho người dùng khai thác dữ liệu có trên Nền tảng dữ liệu SHCN; Nền tảng dịch vụ thông tin SHCN bao gồm các dịch vụ liên quan và dịch vụ khác trên cơ sở khai thác thông tin SHCN. Người dùng có thể sử dụng các loại dịch vụ khác nhau bằng cách gửi yêu cầu dịch vụ theo mẫu thiết kế trong Module “Dịch vụ thông tin”. VIPRI và các đối tác sẽ tiếp nhận yêu cầu và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp.

          IPPLATFORM được đưa vào sử dụng đã giúp các tổ chức, cá nhân chủ động hơn trong việc tiếp cận, sử dụng thông tin SHCN cho hoạt động nghiên cứu và triển khai, tạo dựng và phát triển tài sản trí tuệ cũng như khai thác/thương mại hóa loại tài sản đặc biệt này. Kết quả tra cứu thông tin SHCN được phân tích, đánh giá để làm cơ sở cho doanh nghiệp đưa ra các quyết định liên quan đến có/không tiến hành thủ tục yêu cầu xác lập quyền; có/không sử dụng/khai thác đối tượng SHCN liên quan; có/không tiến hành các biện pháp bảo vệ và các nội dung quản lý thích hợp đối với tài sản trí tuệ liên quan.

          IPPLATFORM cũng hỗ trợ các cơ quan quản lý khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về SHCN, sử dụng số liệu thống kê, tình hình đăng ký xác lập, bảo hộ quyền SHCN của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại địa phương để làm cơ sở cho việc xây dựng, triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Khai thác và sử dụng thông tin sáng chế trên Nền tảng này phục vụ công tác phê duyệt thuyết minh, nghiệm thu các đề tài/dự án KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.

          Hiện nay, IPPLATFORM đang được VIPRI vận hành, cho phép người dân và doanh nghiệp truy cập, khai thác miễn phí tại địa chỉ www.ipplatform.gov.vn./.

Nguyễn Minh Huấn