Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban hành TTHC mới về cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế

Ngày 15/6/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 1179/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Description: Ảnh minh họa.jpg

Thiết bị chụp X-quang chẩn đoán y tế tại TTYT huyện Chi Lăng

         

          Các thủ tục hành chính mới ban hành bao gồm: Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).

Theo đó các thủ tục hành chính trong  lĩnh vực cấp giấy phép sử dụng X - quang chẩn đoán y tế đã có nhiều thay đổi về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết; thành phần hồ sơ; hình thức nộp hồ sơ; điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; mẫu đơn mẫu tờ khai…

Description: ảnh trang DVC.png

 

Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn

 

Hiện nay 100% các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử của Sở Khoa học và Công nghệ đã được đăng tải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn/ để xem nội dung chi tiết và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng đến cơ quan thực hiện thủ tục hành chính./.

                                                                                        

Nguyễn Minh Huấn