Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về mức 2,16%/năm với các khoản vay ngắn hạn và 4,0%/năm với các khoản vay trung và dài hạn. Hoạt động này nhằm hỗ trợ DNNVV tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Theo đó, các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được Quỹ cho vay vốn với mục đích thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh với mức cho vay tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án sản xuất kinh doanh, thời gian vay vốn tối đa không quá 7 năm, thời gian ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài hạn) tối đa là 2 năm. DNNVV được chủ động trả nợ trước hạn và không chịu bất cứ khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn, được tham gia vào các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực do Quỹ tổ chức.

          Để được hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cần đảm bảo các điều kiện: Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh (SXKD) khả thi; Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án SXKD tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án SXKD và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án SXKD; Đáp ứng các quy định về đảm bảo đủ tiền vay theo quy định của pháp luật có liên quan.

          DNNVV có thể chuyển thông tin đề nghị vay vốn về Quỹ để được tư vấn tiếp cận vốn vay của Quỹ theo địa chỉ: Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Phòng hỗ trợ doanh nghiệp), Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37957855/024.37957897 (số máy lẻ 379), 0867970880, email: smedf@mpi.gov.vn./.

 

Nguyễn Minh Huấn