Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững giống khoai lang bản địa và trồng thử nghiệm một số giống khoai lang mới trên địa bàn huyện Lộc Bình”

Ngày 15/7/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao giá trị và phát triển bền vững một số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 được thành lập theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND, ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành họp tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển bền vững giống khoai lang bản địa và trồng thử nghiệm một số giống khoai lang mới trên địa bàn huyện Lộc Bìnhdo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký chủ trì thực hiện.

 

Toàn cảnh họp Hội đồng khoa học và công nghệ

Mục tiêu đặt ra của đề tài là: Đánh giá được tình hình sản xuất khoai lang theo chuỗi giá trị, xác định được giải pháp nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm khoai lang Lộc Bình; Phục tráng được giống khoai lang bản địa và xác định được một số giống để sản xuất theo hướng hàng hóa, phục vụ nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu phù hợp với điều kiện huyện Lộc Bình; Xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất cho giống khoai lang bản địa và một số giống khoai lang mới để sản xuất theo hướng hàng hóa; Xây dựng mô hình thâm canh khoai lang theo hướng sản xuất hàng hóa; mô hình chế biến một số sản phẩm từ khoai lang.