Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số nội dung về công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: Khái quát hiện trạng và định hướng

Trong những năm gần đây, công tác phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được một số kết quả tích cực. Thông qua các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển TSTT trên địa bàn tỉnh, nhiều sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), khai thác phát triển. TSTT đã và đang có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 501 nhãn hiệu đã được xác lập, được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ quyền SHTT, bao gồm: 22 Nhãn hiệu tập thể; 02 Nhãn hiệu chứng nhận; 477 Nhãn hiệu (thông thường). Trong đó có 02 sản phẩm (Quýt vàng Bắc Sơn và Hồng Vành Khuyên Văn Lãng) sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, đã tiếp tục được hỗ trợ quản lý và phát triển. Ngoài ra đã có 02 Chỉ dẫn địa lý; 34 kiểu dáng công nghiệp và 01 Giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ quyền SHTT. Đến nay, đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được triển khai thực hiện để nghiên cứu về một số sản phẩm đặc trưng của tỉnh (Quýt, Quế, Hồi, Mác Mật, Mật ong Vân Thủy, Trám đen Văn quan, Thạch đen Tràng Định, Na Chi Lăng, ...).

Description: C:\Users\luubamac\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\265379B3.tmp

Đ/c Đinh Hữu Phí, Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và đ/c Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao nhãn hiệu tập thể cho huyện Chi Lăng năm 2019.

 

Trong năm 2021, dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể Hoa đào Xứ Lạng vẫn đang tiếp tục được triển khai thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021. Hơn nữa, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 02 dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý cho 02 sản phẩm Thạch đen Tràng Định, Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy Chi Lăng; 03 Dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho 03 sản phẩm Lợn quay Lạng Sơn, Vịt quay Lạng Sơn và Gà 6 ngón Mẫu Sơn; 03 Dự án xây dựng Nhãn hiệu tập thể cho 03 sản phẩm Lạp sườn Bình Gia, Cá lồng Văn Quan, Bánh phồng Tràng Định. Ngoài ra, hiện nay đang trong quá trình tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện thêm 02 dự án: Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm quả hồng không hạt của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Hoa quả tươi Hữu Lũng” cho sản phẩm hoa quả tươi của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Toàn cảnh họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn" năm 2021

Bên cạnh đó, công tác nâng cao nhận thức về phát triển TSTT trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức, triển khai với nhiều lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức về SHTT đến các tầng lớp Nhân dân. Hoạt động thực thi quyền SHTT bước đầu có sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền SHTT. Công tác hợp tác và hội nhập quốc tế về SHTT cũng đã được đẩy mạnh. Trong đó: Chỉ dẫn địa lý Hoa hồi Lạng Sơn được công nhận và bảo hộ tại Liên minh Châu Âu (EU) theo Hiệp định EVFTA ngày 01/8/2020 vừa qua.