Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 29/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND, về phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Description: G:\Lê Giang\68b1c8fb9a4e62103b5f.jpg

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch đến hết năm 2021, phấn đấu 100% tổ chức, cá nhân có hoạt động nhập khẩu qua địa bàn tỉnh được tuyên truyền, thực hiện ký cam kết không nhập khẩu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 100% siêu thị, trung tâm thương mại không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 100% tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động trên các sàn giao dịch thương mại điện tử đều ký cam kết và thực hiện không kinh doanh hàng giả; 60% cơ sở kinh doanh được tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, ký cam kết không kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ; 50% tổ chức, cá nhân có trang thông tin điện tử đã đăng ký hoặc thông báo thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 80% cơ sở kinh doanh tại các khu vực, tuyến phố du lịch và các huyện, thị trấn có địa điểm du lịch không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đến hết năm 2025, 100% cơ sở kinh doanh tại Lạng Sơn không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Các mặt hàng trọng điểm gồm: thực phẩm, dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, giày dép, quần áo, phụ kiện trang sức, đồng hồ, túi, ví, điện thoại, thiết bị điện tử, dụng cụ, đồ dùng thể thao, mũ bảo hiểm và các loại hàng hóa bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ được giao: Tăng cường tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đến người tiêu dùng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sở hữu trí tuệ; Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nguyễn Ngọc Hưng