Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bài 2: Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo dưới góc nhìn của nhà khoa học

Thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) nổi bật trong thời gian qua cho thấy, ngành KH&CN đã có những bước phát triển mang tính đột phá, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của đất nước, góp phần đảm bảo quốc phòng và an ninh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đảng và Nhà nước giao.

Thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) nổi bật trong thời gian qua cho thấy, ngành KH&CN đã có những bước phát triển mang tính đột phá, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của đất nước, góp phần đảm bảo quốc phòng và an ninh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đảng và Nhà nước giao.

Việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp đã mang đến diện mạo và sức cạnh tranh mới trên trường quốc tế. Điều đó càng minh chứng cho sự hợp tác công - tư, kết hợp tốt hơn giữa nội lực và ngoại lực trong phát triển KH,CN&ĐMST giải quyết những vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Trong mối quan hệ đó, các nhà khoa học đóng vai trò hạt nhân quan trọng để tạo nên những thành tựu hiện hữu, những giá trị khó có thể đong đếm được. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KH,CN&ĐMST đã và đang được ngành KH&CN cụ thể hóa, trong đó đặc biệt chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách phù hợp, vượt trội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để các nhà khoa học nghiên cứu, sáng tạo.

Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 cũng là dịp để các nhà khoa học Việt Nam nhìn lại những nỗ lực sáng tạo, cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết và tâm sức để đưa nền KH&CN nước nhà phát triển, đóng góp cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng và an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự thâm nhập ngày càng tăng của KH&CN vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội, lực lượng KH&CN đã và đang ngày càng khẳng định được vai trò của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được người dân và xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5, nhiều nhà khoa học đã có những chia sẻ quý giá về vai trò, tác động của KH,CN&ĐMST.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN tổng hợp và trân trọng giới thiệu:

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam: KH,CN&ĐMST đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp

Description: https://www.most.gov.vn/Images/editor/images/1-GS_TS%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%20-%20G%C4%90%20H%E1%BB%8Dc%20vi%E1%BB%87n%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20VN.jpg

KH,CN&ĐMST đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, đưa nước ta trở thành một trong 15 quốc gia đứng đầu về xuất khẩu nông sản, nhiều nông sản Việt Nam đã có mặt trên các thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng cao, nâng cao đời sống nông dân và làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. Ví dụ như, KH&CN đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp và 38% giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi.

GS.TS. Mai Trọng Khoa - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai: Rất ấn tượng vì Việt Nam có Ngày KH&CN

Description: https://www.most.gov.vn/Images/editor/images/2-GS%20Mai%20trong%20Khoa-BV%20Bach%20Mai.jpg

Rất ấn tượng vì Việt Nam chúng ta có ngày 18/5 - Ngày KH&CN Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào sản xuất. Không những vậy, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

GS.TS. Vũ Thị Thu Hà - Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu, Bộ Công thương: Kỳ vọng vào những cơ chế chính sách đột phá