Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến năm học 2020 - 2021 tại huyện Văn Lãng

Ngày 06/4/2021, Hội nghị tập huấn công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến năm học 2020 - 2021 đã được tổ chức tại tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lãng.

Báo cáo viên tại Hội nghị là ông Lưu Bá Mạc – Trưởng Phòng quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. Tham gia Hội nghị có ông Vũ Hồng Khanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lãng và hơn 100 lãnh đạo, giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_1742.JPG

Ông Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành,
 Sở Khoa học và Công nghệ trình bày tại Hội nghị

Mục đích Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến và hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Bá Mạc đã cung cấp một số thông tin về chất lượng sáng kiến cấp tỉnh từ năm 2016 đến năm 2020, phân tích một số ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế của các sáng kiến trong những năm qua. Tiếp đến, đồng chí Lưu Bá Mạc đã chia sẻ một số kỹ năng nghiên cứu khoa học, hướng dẫn thực hiện sáng kiến gắn với thực tiễn tại cơ sở (Phân tích bối cảnh hiện tại, phát hiện vấn đề, nảy sinh giải pháp thay thế; thiết kế giải pháp mới (sáng kiến); Thử nghiệm, áp dụng trong thực tiễn; Thu thập và xử lý số liệu minh chứng; Đánh giá kết quả áp dụng, thử nghiệm; Kết luận,...) và hướng dẫn viết, trình bày bản mô tả sáng kiến theo mẫu tại Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN (Mục lục; Tóm tắt sáng kiến; Danh mục từ viết tắt; Danh mục bảng, biểu đồ; Lí do chọn sáng kiến, Mục tiêu sáng kiến, Phạm vi sáng kiến; Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn; Nội dung và những kết quả nghiên cứu của sáng kiến; Thảo luận, đánh giá kết quả thu được: Tính mới tính sáng tạo, khả năng áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực; Kết luận; Tài liệu tham khảo). Đồng thời, phổ biến một số quy định về công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh: Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày  14/12/2020 Quy định nội dung và mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND; Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN ngày 17/4/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\IMG_1747.JPG

Học viên trao đổi thảo luận tại lớp tập huấn

          Cũng tại Hội nghị tập huấn các học viên còn được đồng chí Lưu Bá Mạc giới thiệu, hướng dẫn về công tác triển khai và tham gia các hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2021 (các cuộc thi sáng tạo).

Tại Hội nghị, học viên đã tham gia trao đổi, thảo luận tích cực các nội dung liên quan đến hoạt động sáng kiến, công tác triển khai các cuộc thi sáng tạo, những vấn đề vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện công tác sáng kiến triển khai các cuộc thi sáng tạo. Từ đó, có thể vận dụng những kỹ năng cần thiết để thực hiện một một sáng kiến, tham gia và hướng dẫn học sinh thực hiện các sản phẩm, giải pháp dự thi các cuộc thi sáng tạo góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác./.

Nguyễn Ngọc Hưng

Post type
Hot