Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2021

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc Viêt Nam, nhân dân và báo chí trong  đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng nhũng nhiễu , gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”); phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả, những thành tựu kết quả đạt được của các địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính. Biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, lãng phí. Đề xuất những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến các đảng viên, quần chúng, cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\11.jpg

Ảnh minh họa

Ngày 01/4/2021, Đảng Ủy Khối các cơ quan tỉnh có văn bản số 235-CV/ĐUK về hưởng ứng Gải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021.

Phạm Thị Thanh