Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm của quả mít”

Ngày 25/3/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tàiỨng dụng công nghệ chế biến Mít sấy dẻo và sản xuất phân bón vi sinh từ phụ phẩm của quả mít, do ông Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn làm Chủ tịch. Hội đồng đã tiến hành họp xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện của 02 đơn vị đăng ký thực hiện là Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.