Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số kết quả hoạt động khoa học và công nghệ Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 (DNNVV), ngành khoa học và công nghệ đã tích cực triển khai các hoạt động tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển doanh nghiệp. Sau một thời gian thực hiện đã thu được một số kết quả đáng khích lệ.

Hỗ trợ  doanh  nghiệp  tham  gia  nghiên cứu, đổi  mới, ứng  dụng  công  nghệ  vào  công  tác  quản lý, điều hành và sản xuất, kinh doanh thông qua việc thực hiện các đề tài, dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như một số đề tài, dự án: “Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp cận và áp dụng có hiệu quả các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước” do Sở KH&ĐT chủ trì; “Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung và bê tông sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Na Dương”- Công ty cổ phần Non nước; “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” - Công ty TNHH Tiến Hiếu;  “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình bảo quản, chế biến quả trám đen tại tỉnh Lạng Sơn” - Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Phú... Từ những kết quả nghiên cứu, các doanh nghiệp đã tiếp tục phát huy và ứng dụng vào thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, góp phần phát triển doanh nghiệp.