Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Ảnh đề dẫn\ISO_1.png

 

Ban Chỉ đạo trên do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó Trưởng ban thường trực; đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên là lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh. 

Tại quyết định cũng thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo gồm có 06 đồng chí là các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của các cơ quan liên quan do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ làm tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức công tác triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn./.

Nguyễn Như Thủy