Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khóa tập huấn về chính sách và nền tảng kết nối Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong 02 ngày 18, 19/12/2021, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa tập huấn "Chính sách và nền tảng kết nối Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" nhằm cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST), nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý của các Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ sở giáo dục và đào tạo, viện nghiên cứu, vườn ươm công nghệ, tổ chức tăng tốc khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\1111.jpg

Ảnh minh họa: Ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội đồng cố vấn đổi mới sáng tạo Quốc gia, Trưởng làng Công nghệ tại 01 khóa tập huấn

Nội dung lớp tập huấn bao gồm: Giới thiệu và chuyển giao các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) có hiệu quả trên thế giới và tại Việt Nam cho địa phương, tiến tới hình thành các trung tâm hỗ trợ; Cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; Giới thiệu và chuyển giao các mô hình hỗ trợ KNST có hiệu quả trên thế giới và Việt Nam cho địa phương, tiến tới hình thành các trung tâm hỗ trợ KNST tại địa phương, trong các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp.

Khóa tập huấn được thực hiện theo hình thức trực tuyến, các học viên đã được các chuyên gia cung cấp thông tin về những chính sách mới cho KNĐMST, mô hình kết nối, các nền tảng kết nối hệ sinh thái KNĐMST.....

 Trong thời gian tập huấn các học viên thảo luận, trao đổi sôi nổi về những vấn đề trong thực tiễn, và định hướng triển khai chuỗi hoạt động năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Hoàng Thị Hiên