Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lạng Sơn phấn đấu xác lập 04 Chỉ dẫn địa lý, 20 Nhãn hiệu tập thể trong giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hỗ trợ xác lập và phát triển tài sản trí tuệ cho 19 sản phẩm nông sản đặc sản. Tính đến thời điểm hiện tại, Lạng Sơn đã có 02 chỉ dẫn địa lý (Hoa hồi Lạng Sơn, Hồng Bảo Lâm); 02 Nhãn hiệu chứng nhận (Na Chi Lăng, Rau Lạng Sơn); 22 Nhãn hiệu tập thể (Rượu Mẫu Sơn, Quýt vàng Bắc Sơn, Thạch đen Tràng Định, Trám đen Văn Quan….). Trong thời gian qua, việc xác lập và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản của địa phương là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều nông sản đặc sản đã từng bước phát triển thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, điển hình như: Na Chi Lăng, Thạch đen Tràng định, Hoa hồi Lạng Sơn, Khoai lang Lộc Bình, Rau Lạng Sơn, Chanh rừng Mẫu Sơn…

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\DSC_0806.JPG

Ảnh minh họa

Một trong những mục tiêu đặt ra tại Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2021 - 2025 là hỗ trợ xác lập và phát triển 04 chỉ dẫn địa lý, 20 nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh. Một số sản phẩm dự kiến, đang trong quá trình khảo sát như: Thạch đen Tràng Định, Mật ong Vân  Thủy, Na Chi Lăng, Mác mật Lạng Sơn, Gà sáu ngón Mẫu Sơn, Lợn quay Lạng Sơn, Vịt quay Lạng Sơn, Khau nhục….

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, trong giai đoạn tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, giai đoạn 2021 - 2025, được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020. Mục tiêu chung của Đề án là là phát triển hệ thống SHTT đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu: Xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền SHTT, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa SHTT trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các nhiệm vụ giải pháp đặt ra gồm: Rà soát, xây dựng chính sách về SHTT; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về SHTT; Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; Thúc đẩy các hoạt động tạo ra TSTT; Khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác TSTT; Phát triển các hoạt động hỗ trợ về SHTT; Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT; Hình thành văn hóa SHTT trong xã hội; Tích cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về SHTT.

 

Nguyễn Minh Huấn

Post type
Hot