Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện Chi Lăng chú trọng công tác ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, UBND huyện Chi Lăng đã tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao được trồng và mở rộng; kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng qua các năm. Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào thực tiễn sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm,thu nhập, cuộc sống của người dân ngày một được cải thiện.

 

Description: THU HOACH BO KHAI 1.jpg

Thu hoạch Rau bò khai tại huyện Chi Lăng (Ảnh minh họa)

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng trồng na; vùng trồng cây thuốc lá; vùng trồng hồi; vùng trồng cây ăn quả có múi; vùng trồng ớt; vùng trồng lạc, rau Bò khai... Tính đến hết năm 2020, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện hiện có trên 3.600 ha. Trong đó một số cây ăn quả chính như: Cây Na diện tích ước đạt 1.860 ha, diện tích cho thu quả 1.600 ha, sản lượng đạt trên 16.500 tấn; cây bưởi diện tích ước đạt gần 300 ha, sản lượng đạt trên 1.500 tấn. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, huyện Chi Lăng đang triển khai xây dựng vùng sản xuất Na theo tiêu chuẩn GlobalGAP được 35 ha; sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGAP được 376,7 ha; thực hiện sản xuất cây có múi theo tiêu chuẩn VietGAP  được 138 ha; các loại cây trồng khác đều được nhân dân cam kết sản xuất an toàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, trong những năm gần đây một số hộ dân trên địa bàn huyện Chi Lăng đã mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm giống Na mới (na múi lép, ít hạt) với diện tích trên 25,0 ha, trong đó diện tích thu hoạch khoảng 10 ha, sản lượng tương đương 10 tấn/ha. Kết quả đánh giá ban đầu, giống Na mới với trọng lượng quả trung bình từ 0,8 đến 1,2 kg/quả, thời gian bảo quản kéo dài (trên 07 ngày), ít hạt, chịu rét tốt, độ ngọt thanh đã được người tiêu dùng ưa chuộng với giá bán từ 80.000 đồng - 150.000 đồng/kg.

Để đạt được những kết quả đó, huyện Chi Lăng đã vận dụng có hiệu quả các giải pháp về khoa học và công nghệ. Hàng năm, trên cơ sở các văn bản triển khai nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện đã giao cơ quan chuyên môn tham mưu văn bản triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn để đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Kết quả trong thời gian qua đã có nhiều đề tài nghiên cứu được nghiên cứu thành công, phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất của người dân như: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ sâu bệnh hại quả na theo hướng bền vững” ; Đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na”; Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG(Rentein) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả na”….

Cùng với việc phát triển vùng sản xuất tập trung, huyện Chi Lăng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các Tổ hợp tác, Hợp tác xã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệpcho các sản phẩm chủ lực như: Nhãn hiệu Chứng nhận Na Chi Lăng; Nhãn hiệu tập thể: Cao khô Vạn Linh, Ngựa bạch Hữu Kiên,Rau bò khai Chi Lăng..., tạo cơ sở để phát triển thị trường, thương hiệu, nâng cao giá trị của sản phẩm. Bên cạnh đó Huyện Chi Lăng còn quan tâm ứng dụng công nghệ trong khâu chế biến sản phẩm sau thu hoạch, một số sản phẩm chế biến đặc thù của Chi Lăng đã và đang trở thành sản phẩm hàng hóa nổi tiếng cả nước và từng bước vươn ra thị trường xuất khẩu như: Hoa hồi, tinh bột nghệ,... Củng cố và thành lập mới các Hợp tác xã, Tổ hợp tác thương mại và dịch vụ, phát triển kinh tế trang trại để tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Hiện nay trên địa bàn huyện có 17 Hợp tác xã, với 264 thành viên (đều đạt giá trị sản lượng hàng hóa bình quân trên 100 triệu đồng/năm); 18 tổ hợp tác nông lâm thủy sản, với tổng số 315 thành viên.

Trong thời gian tới, UBND huyện Chi Lăng tiếp tục xác định khoa học công nghệ là giải pháp quan trọng để có thể hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã đề ra./.

Nguyễn Minh Huấn (Tổng hợp)

Post type
Hot