Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy mạnh xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế tại các xã khó khăn và biên giới

Trong năm 2020, hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ của Trung  tâm Ứng dụng, phát triển Khoa học – Công nghệ và Đo lường Chất lượng sản phẩm (Trung tâm) đã bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, chăm sóc, chế biến, bảo quản và tăng cường công tác xây dựng nhãn hiệu hàng hóa để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặc biệt là các xã biên giới, xã khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Description: Ảnh Lan Kim Tuyến.jpg

Mô hình nhân giống Lan Kim Tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Theo đó Trung tâm đã triển khai nhiều đề tài, dự án, nhiệm vụ về nghiên cứu về ứng dụng, phát triển KHCNtại xã biên giới và đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn, điển hình như:Đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất cây lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) theo hướng hàng hóa tại huyện Đình Lập”; Nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình nhân giống cây trà hoa vàng (Cammellia chrysantha) tại Lạng Sơn”; Dự án: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ri lai theo hướng an toàn sinh học tại các xã khó khăn và biên giới”. Dự án: ''Nhân rộng mô hình trồng nấm tại một số xã khó khăn và xã biên giới".