Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu Đề tài: “Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 19/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài "Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn" do bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Lương Văn Bính và cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng, thời gian thực hiện 3 năm (từ tháng 01/2018 -12/2020).