Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu Đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 19/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài " Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn " do bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng. Chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hiếu và cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu rau quả, thời gian thực hiện 3 năm (từ tháng 01/2018 -12/2020).

Toàn cảnh họp Hội đồng khoa học và công nghệ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá đề tài thực hiện đầy đủ các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu đề ra: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng và giảm số lượng hạt/quả quýt vàng Bắc Sơn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển giống quýt Bắc Sơn tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm thực hiện đã đạt được những kết quả như sau: (1) Xây dựng được quy trình kỹ thuật xử lý giảm số lượng hạt/quả quýt nâng cao chất lượng sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn; (2) Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh tăng năng suất chất lượng quýt vàng Bắc Sơn bằng việc ứng dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật như: Chăm sóc, bón phân; Sử dụng phân vi lượng, chất điều tiết sinh trưởng làm tăng khả năng ra hoa, đậu quả và cải thiện mã quả của giống quýt; Phòng trừ sâu bệnh gây hại; Sử dụng vật liệu AMS-1 giữ ẩm đất,… (3) Xây dựng được 03 ha mô hình thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn. Các mô hình cho năng suất quả đều tăng 1,2 lần và số hạt/quả giảm 1,5 so với mô hình quýt sử dụng lối canh tác truyền thống hiện nay.

Việc áp dụng đồng bộ kỹ thuật xử lý giảm hạt và các biện pháp kỹ thuật tổng hợp đã góp phần tăng năng suất, tăng giá trị quả quýt vàng Bắc Sơn tại các mô hình, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Các biện pháp kỹ thuật sử dụng phù hợp với điều kiện tại địa phương và có khả năng chuyển giao áp dụng rộng rãi vào vùng trồng quýt Bắc Sơn cũng như vùng trồng quýt có điều kiện tương đồng tại tỉnh Lạng Sơn.

Với những kết quả đạt được, đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu đạt yêu cầu.

      Đỗ Phương Anh

Post type
Hot