Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể Trám đen Văn quan

Ngày 28/12/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể Trám đen Văn quan.

Description: IMG_1075

Bà Nguyễn Minh Hà - Chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt kết quả
trước Hội đồng khoa học và công nghệ

          Chủ nhiệm dự án là bà Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Trung tâm ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm UDPT KHCN ĐLCLSP). Đơn vị Chủ trì là Trung tâm UDPT KHCN ĐLCLSP.