Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu đề tài khoa khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2025”

Ngày 26/12/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn, Hội đồng khoa học và công nghệ đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2025", Thạc sĩ Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ nhiệm đề tài.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Loan - Đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá đề tài thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, các nội dung của đề tài được thực hiện đầy đủ theo Thuyết minh đã phê duyệt thông qua cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu phù hợp, khoa học. Đề tài đã đánh giá được thực trạng công tác phân luồng học sinh sau THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân luồng học sinh sau THCS phù hợp với điều kiện của địa phương; Định hướng phân luồng học sinh phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh và nhu cầu việc làm của xã hội, tạo sự kết nối giữa nhu cầu sử dụng của thị trường lao động trên địa bàn tỉnh với các cơ sở giáo dục đào tạo; Xây dựng cuốn sổ tay về công tác phân luồng đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh; Xây dựng chuyên mục phân luồng sau THCS tích hợp trong website của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 02 cuộc hội thảo và 02 hội nghị tập huấn về công tác phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở. Tổ chức thực nghiệm tại 3 trường: THCS thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan; THCS Đồng Bục, huyện Lộc Bình; THCS Cao Lâu, huyện Cao Lộc và thực hiện đánh giá kết quả sau khi triển khai thực nghiệm.

Kết quả của đề tài có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao, là cơ sở để cơ quan quản lý các cấp xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   

Lộc Mỹ Ngân
 

Post type
Hot