Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu dự án xây dựng NHTT Thanh long Bình Gia

Ngày 24/12/2020, Hội đồng khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Thanh long Bình Gia” cho sản phẩm Thanh long của huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở KH&CN Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

 

Dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Thanh long Bình Gia” cho sản phẩm quả Thanh long của huyện Bình Gia do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Gia triển khai từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2020. Mục tiêu của dự án là thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác NHTT cho sản phẩm Thanh long Bình Gia nhằm đưa danh tiếng sản phẩm bản địa ra thị trường. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người trồng Thanh long huyện Bình Gia trong việc sử dụng NHTT… Thực hiện dự án, Phòng Nông nghiệp huyện Bình Gia đã tiến hành điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh; xác định vùng trồng Thanh long; thiết kế hệ thống nhận diện sản phẩm; xây dựng công cụ quản lý NHTT; xây dựng quy trình sản xuất… Sau khi hoàn thành các nội dụng dự án, tháng 8/2020 NHTT Thanh long Bình Gia đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ.

Chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án

 

Với những kết quả đạt được, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá dự án thực hiện đầy đủ các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu đề ra và thống nhất nghiệm thu dự án. Kết quả nghiên cứu của dự án có tính khoa học, giá trị thực tiễn cao, là cơ sở khoa học cho các ban ngành, cơ quan địa phương trong việc định hướng phát triển thương hiệu đối với sản phẩm Thanh long, nhằm nâng cao giá trị nông sản của huyện Bình Gia nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Nguyễn Ngọc Hưng

Post type
Hot