Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh họp đánh giá các hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020

Từ ngày 28/10/2020 đến ngày 25/11/2020, 13 Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2020, được thành lập theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cho 42 sáng kiến thuộc 13 lĩnh vực, chuyên ngành.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Mới\anh sang kien.jpg

Toàn cảnh một hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2020

Thành viên của các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 là những cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến nội dung của các sáng kiến, được cử từ các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở giáo dục và Đào tạo.

Tại các Hội đồng sáng kiến, các thành viên Hội đồng sáng kiến đã có những nhận xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế đối với từng hồ sơ sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm: Hình thức trình bày Báo cáo sáng kiến; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, nhân rộng; khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Kết quả có 10 sáng kiến ở các lĩnh vưc: Toán học; Lịch sử; Địa lý; Quản lý Giáo dục bậc Trung học phổ thông, Tiểu học, Mầm non đủ điều kiện Đạt để trình công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Trên cơ sở kết quả làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan của các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận 10 sáng kiến cấp tỉnh nêu trên. Sau khi xem xét, ngày 11/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020. Các Sáng kiến được công nhận là cơ sở để xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Như vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số sáng kiến được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh là 12 sáng kiến trong tổng số 46 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020./.

Hoàng Thị Hiên

Post type
Hot