Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quy định mới về cấp phép X – quang chẩn đoán trong y tế

Ngày 09/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Theo đó, các quy định về cấp phép X – quang chẩn đoán trong y tế trước đây sẽ hết hiệu lực (Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ và Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp giấy đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử).

Thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế

Các quy định trong  lĩnh vực cấp giấy phép X - quang chẩn đoán y tế có một số thay đổi, bao gồm như: Về thẩm quyền cấp giấy phép, UBND cấp tỉnh cấp giấy phép sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán y tế, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ tại cơ sở X – quang y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh; Thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy phép giảm từ 30 ngày xuống 25 ngày làm việc; Thời hạn của chứng chỉ nhân viên bức xạ là vô thời hạn (theo quy định cũ chứng chỉ nhân viên bức xạ có thời hạn là 5 năm); Bổ sung quy định về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và quy định rõ hơn về cách thức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Nghị định 142/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2021, các giấy phép sử dụng thiết bị X – quang chẩn đoán y tế được cấp trước thời điểm này được tiếp tục hoạt động cho đến khi hết thời hạn hiệu lực. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nhưng đến ngày Nghị định này có hiệu lực vẫn chưa được cấp phép thì phải bổ sung hồ sơ theo quy định của Nghị định này./.

Chi tiết tại file đính kèm

                                                                               Nguyễn Minh Huấn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm Size
142_2020_ND-CP_09122020-signed (1).pdf 40.87 MB