Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổng kết chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 02/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai Đề án thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Ảnh đón nhận giấy khen\IMG_0908.JPG

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Hội làm vườn các huyện, thành phố; Các các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Hội nghị được tổ chức nhằm nhằm tổng kết lại kết quả thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; Tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có thành tích trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, triển khai tóm tắt nội dung của Đề án triến khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

Trong 05 năm vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện thành công Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó bao gồm công tác nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã hỗ trợ xác lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho nhiều sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương. Hiện nay, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã có nhận thức về việc tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã bước đầu ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác lập, bảo hộ, khai thác quyền SHTT. Đồng thời, một số doanh nghiệp đã chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, quảng bá các sản phẩm của tỉnh ra nước ngoài (Hồi, Quế, Sa nhân, Nhựa thông, Bánh kẹo; Máy bơm nước…).

Tại hội nghị, 02 tập thể, 08 cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016 – 2020 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 07 tập thể, 14 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở KHCN.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng các đơn vị chủ trì, các chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện các Dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm nông sản của tỉnh trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, đánh giá cao sự quan tâm, tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã góp phần tạo nên thành công của Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực, chủ động, làm tốt vai trò của cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thành công Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\Ảnh đón nhận giấy khen\DSC_1314.JPG
Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có nhiều đóng góp trong chương trình phát triển TSTT

 

Đồng thời, đồng chí cũng giao nhiệm vụ trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Đề án Chiến lược SHTT đến năm 2030 từ đó nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh, tiếp nối thành công của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 và bắt đầu thực hiện Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị