Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công tác quản lý nhà nước về đo lường đối với các đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2

Từ ngày 24 đến ngày 30/11/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Thành phố Lạng Sơn tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường đối với 02 đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động giao dịch thương mại (Chi nhánh Công ty Cổ phần vật tư Nông nghiệp các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập thuộc Tổng Công ty Cổ phần vật tư Nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn; Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngân Sơn Lạng Sơn tại điểm huyện Chi Lăng).

 

Description: C:\Users\Admin\Desktop\PTD nhom 2 Cao Loc.jpg

Kiểm tra PTĐ nhóm 2 tại Chi nhánh Công ty CP vật tư Nông nghiệp huyện Cao Lộc

 

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra về tính hợp pháp của các phương tiện đo Cân đồng hồ lò xo có phạm vi đo 100kg (tem kiểm định, dấu kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định); Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với các phương tiện đo bao gồm: Sự phù hợp của đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo quy định, sự phù hợp của phương tiện đo với điều kiện về bảo quản, lưu trữ, sử dụng và sự phù hợp của phương tiện đo với với yêu cầu về đo lường đối với phương tiện đo, biên bản thay thế, sửa chữa...

Kết quả: Qua kiểm tra tại các cơ sở, các phương tiện đo có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, hạn kiểm định; các vị trí tem niêm phong, kẹp chì còn nguyên trạng không có sự tác động thay đổi; các phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Thông qua hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, Đoàn kiểm tra đề nghị các cơ sở tiếp tục duy trì và tuân thủ các điều kiện bảo quản và sử dụng phương tiện đo đồng thời tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng./.

Lại Gia Bảo