Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 20/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơndo Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện, kỹ sư Nguyễn Thị Tân - trưởng phòng Kỹ thuật là chủ nhiệm dự án. Dự án được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2018 - 2021).

          Tại buổi kiểm tra nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt nội dung các công việc đã thực hiện trong năm 2020 như sau: Tiếp tục xây dựng 04 mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho các loại cây trồng: na, bưởi, quýt, hồng tại các huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Chi Lăng, Tràng Định; Tổ chức hội nghị đầu bờ tại điểm triển khai mô hình.

Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây quýt

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây quýt và cây bưởi. Mô hình hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây quýt được thực hiện tại xã Chi Lăng, huyện Tràng Định. Mô hình hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây bưởi Diễn được thực hiện tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. Mỗi mô hình có diện tích là 0,5ha, bố trí  02 công thức thí nghiệm trên cây đã trồng từ 9 năm trở lên: Công thức 1: Sử dụng phân bón thông thường theo quy trình kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (đối chứng); Công thức 2: Sử dụng phân bón hữu cơ HUDAVIL. Hộ dân tham gia dự án được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL, hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL và phân NPK cho mô hình.