Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020

Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND, tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\tải xuống (1).jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chủ đề hưởng ứng Ngày Pháp luật 09/11/2020 là "tỉnh Lạng Sơn nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến hết năm 2020, căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp để triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020, cụ thể: Quán triệt, phổ biến chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và năm 2020, các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến Ngày Pháp luật như: Xây dựng, đăng tải các bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ phướn, biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật, tài liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật.../.

Nguyễn Như Thủy