Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, do Viện Nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2018-2020).

Nội dung nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xử lý giảm hạt nâng cao chất lượng sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn; Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng quýt vàng Bắc Sơn; Xây dựng mô hình thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn; Đào tạo tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Kiểm tra mô hình thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn

Năm 2020, đề tài triển khai xây dựng mô hình thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng quýt Bắc Sơn. Địa điểm triển khai mô hình tại các xã Chiến Thắng, Tân Hương, Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn với sự tham của 6 hộ gia đình, tổng diện tích 3 ha. Cây trong mô hình canh tác được áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và phun hóa chất xử lý giảm hạt. Các biện pháp thực hiện được lựa chọn từ kết quả nghiên cứu thí nghiệm các năm trước của đề tài. Hiện tại cây quýt trong mô hình đang thời kỳ quả chín, chuẩn bị cho thu hoạch. Đề tài tiếp tục theo dõi năng suất của các vườn và thu thập số liệu đánh giá hiệu quả của mô hình. Ngoài ra, đề tài đã tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nâng cao năng suất, chất lượng quýt cho 60 người tại xã Chiến Thắng và xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn.