Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 23/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn” do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn chủ trì thực hiện. Đề tài được triển khai từ tháng 7 năm 2018, với mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ nhân giống sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, phương pháp tách chồi và hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc sa nhân tím, đồng thời xây dựng được mô hình trồng sa nhân tím phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm tạo nguồn dược liệu, sử dụng đất bền vững và góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Sau hơn 2 năm thực hiện, đề tài đã triển khai được các nội dung: Nghiên cứu nhân giống cây con bằng phương pháp tách chồi; Tiếp nhận công nghệ nhân giống sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào; Xây dựng 02 mô hình trồng sa nhân tím trong nhà lưới, diện tích 100m2/mô hình tại thôn Kéo Khuế, xã Đình Lập, huyện Đình Lập và 02 mô hình trồng sa nhân tím dưới tán rừng, diện tích 1.000m2/mô hình tại thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, huyện Đình Lập. Cây giống của các mô hình được nhân bằng phương pháp tách chồi và phương pháp nuôi cấy mô tế bào.