Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

Ngày 16/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định; Vụ trưởng  các Vụ Khoa giáo - Văn xã (Văn phòng Chính phủ), KHTC (Bộ KH&CN); Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng (TCĐLCL), đại diện các Bộ, ngành, các nhà khoa học và các sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL các địa phương.

 

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\10.jpg

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu khai mạc hội nghị

 

Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018. Đề án 996 nhằm phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam, phù hợp với quy hoạch phát triển bộ ngành, địa phương. Đồng thời tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp. Xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về đo lường…

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, đề ra những giải pháp phù hợp, hữu hiệu thông qua hoạt động đo lường của các bộ, ngành, địa phương; đề xuất xây dựng, phát triển hạ tầng đo lường quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Đồng thời gợi ý những đề xuất nhằm thiết lập những cơ chế và phương thức phối hợp phù hợp, hiệu quả hơn nữa với những yêu cầu, điều kiện của biện pháp quản lý mới trước xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước./.

Hoàng Thị Bích Giang