Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xác định hiện trạng của cột đo xăng dầu

Ngày 19/10/2020, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương, tiếp tục đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành kiểm tra xác định hiện trạng của cột đo xăng dầu số 1716 tại Cửa hàng xăng dầu - Công ty cổ phần Tuấn Đức Lạng Sơn có địa chỉ tại Quốc lộ 1A, khối 10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (theo đề nghị của Công ty cổ phần Tuấn Đức trên tại Công văn số 02/CVĐN-TĐLS).