Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Nghiệm thu Đề tài: “Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 13/10/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và Công nghệ do bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Phục tráng giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển một số giống đào mới tại khu du lịch Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn". Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài là Viện Nghiên cứu Rau quả.

Hội đồng họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Nhóm thực hiện đề tài đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

- Đánh giá được thực trạng sản xuất đào Mẫu Sơn, đề xuất được quy trình trồng chăm sóc, phục tráng giống đào Mẫu Sơn, khắc phục được những hạn chế trong sản xuất đào; đề xuất quy trình trồng, chăm sóc một số giống đào nhập mới có triển vọng tại địa phương.  

- Được Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh công nhận 05 cây đầu dòng và xây dựng vườn 50 cây mẹ làm thực liệu nhân giống góp phần bảo tồn nguồn gen quý và phục vụ mở rộng, khai thác phát triển diện tích Đào Mẫu Sơn thời gian tới cho địa phương.

- Xây dựng 0,5 ha vườn mô hình trồng đào Mẫu Sơn theo hướng thâm canh tổng hợp ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trên cây đào. Mô hình cho năng suất tăng 1,5 lần so với với lối canh tác truyền thống hiện nay

- Xây dựng 01 ha vườn mô hình trồng mới đào Mẫu Sơn. Cây trồng trong mô hình là cây ghép sinh trưởng khỏe, nhanh cho thu hoạch, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản so với cây trồng bằng hạt như cách người dân đang áp dụng.

- Xây dựng được 01 ha vườn mô hình trồng thử nghiệm các giống đào nhập nội triển vọng (A2-2-29; B115; Nectarin). Các giống đào đều khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên tại vùng núi Mẫu Sơn, ra hoa nhanh tỷ lệ đậu quả cao, làm tăng sự phong phú đa dạng sản phẩm đào cũng như rải vụ tại Mẫu Sơn, bổ sung các giống đào nhập nội vào bộ giống cây ăn quả của tỉnh. Góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống cho người dân trồng đào tại tỉnh Lạng Sơn.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá đề tài thực hiện đầy đủ các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu đề ra: phục tráng  giống đào ăn quả Mẫu Sơn và phát triển được một số giống đào mới có năng suất cao, chất lượng tốt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn, đồng thời tạo cảnh quan sinh thái hấp dẫn phục vụ phát triển du lịch.

Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ thống nhất đánh giá, nghiệm thu đạt yêu cầu.

      Đỗ Phương Anh