Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lớp tập huấn kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ địa phương

Nhằm nâng cao hiểu biết về sở hữu trí tuệ cho các cán bộ địa phương, từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức Lớp tập huấn kiến thức cơ bản về SHTT dành cho cán bộ làm công tác SHTT tại địa phương.

Tham gia lớp tập huấn gồm 50 học viên đến từ 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Các học viên đều chưa từng tham gia các lớp tập huấn do Cục SHTT tổ chức các năm trước đây. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã cử một số cán bộ tham gia lớp tập huấn này.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\anh 2.jpg

Ông Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục SHTT phát biểu tại lớp tập huấn

Nội dung lớp tập huấn bao gồm các chuyên đề như: Tổng quan về SHTT và hệ thống pháp luật Việt nam về SHTT; Pháp luật quốc tế về SHTT; Quản lý nhà nước về SHTT; Quy trình tiếp nhận và xử lý các loại đơn liên quan đến SHCN tại Cục SHTT; Đăng ký xác lập quyền đối với sáng chế; Đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý, Nhã hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, kiểu dáng công nghiệp; Khiếu nại về SHCN; Các thủ tục sau cấp văn bằng bảo hộ; Bảo vệ quyền SHCN; Công nhận, khai thác và quản lý sáng kiến; Thông tin và tra cứu thông tin về SHCN,...

Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày, trong đó có 4 ngày học tập trên lớp tại Cục SHTT và 1 ngày khảo sát thực tế tại Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc. Trong các buổi học trên lớp, học viên đã được các cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm của Cục SHTT truyền đạt, cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng quan nhất về các khái niệm, nguyên tắc cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ nói chung và việc xác lập, bảo vệ quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp nói riêng. Các học viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc, thảo luận sôi nổi về những vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý sở hữu trí tuệ.