Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khảo sát, kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa đối với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 06/10 đến 08/10/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố tiến hành khảo sát, kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa đối với mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lưu thông trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng, địa điểm kiểm tra, khảo sát tại 03 huyện, thành phố: Cao Lộc, Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.