Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thí điểm ứng dụng kết quả nghiên cứu Đề tài sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn

Đề tài “Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn”, do Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ trì thực hiện và đã được nghiệm thu kết quả nghiên cứu.

Ảnh minh họa

Đề tài có mục tiêu: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm đường giao thông nông thôn và Thi công thử nghiệm cứng hóa 01Km mặt đường giao thông nông thôn đạt các tiêu chí của mặt đường giao thông nông thôn loại B với cường độ chịu nén của kết cấu mặt đường đạt 75 daN/cm2 với giá thành làm đường giảm so với làm đường bằng các nguyên liệu khác.

Sau khi đề tài được nghiệm thu, nhằm đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống . Sở Giao thông vận tải đã đề xuất và được UBND tỉnh đồng ý thực hiện thí điểm ứng dụng Đề tài sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn tại công trình Đường Co Piao - Suối Mành, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình và công trình Đường trung tâm xã - Bản Trầm - Bản Chu (đoạn Km2+500 - Km5), xã Thái Bình, huyện Đình Lập.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập và cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thí điểm, cũng như các nội dung khác có liên quan./.

Hoàng Minh Luỹ