Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ sâu rộng trong tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất và đời sống, đã thu được những kết quả đáng khích lệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mô hình trồng hoa ly trong nhà màn tại Trung tâm ƯDPTKH-CN&ĐLCLSP

Trong giai đoạn 2015-2020, bám sát chương trình kế hoạch của tỉnh, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh và hiệu quả cao đối với các cây trồng vật nuôi chủ lực, đặc sản có thế mạnh của địa phương, các giống cây trồng, vật nuôi mới, có lợi thế cạnh tranh. Đồng thời cũng tập trung nghiên cứu phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm để đảm bảo sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có sức cạnh tranh trên thị trường góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp như: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na; Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng; Chuyển giao kỹ thuật phòng trừ các loài sâu Róm hại Thông tại huyện Đình Lập; Mô hình trồng một số Bạch đàn giống mới năng suất, chất lượng cao tại huyện Hữu Lũng; Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây Hồi tại huyện Văn Quan và huyện Bình Gia; Mô hình ứng dụng chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi lợn nái Móng Cái tại huyện Bình Gia; Nghiên cứu xây dựng mô hình chăn nuôi gà Sáu Ngón Mẫu Sơn; Mô hình nuôi Ếch Hương sinh sản và thương phẩm tại Mẫu Sơn; Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số dòng, giống Bơ trong nước và nhập nội, xây dựng mô hình trồng mới theo hướng sản xuất hàng hóa tại các huyện Tràng Định, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn; Xây dựng mô hình sản xuất măng Tây Xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc Bình; Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá Trắm Đen thương phẩm tại các huyện Cao Lộc, Lộc Bình,...