Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Một số mô hình hoạt động hiệu quả theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị

Trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, việc liên kết giữa Hợp tác xã  (HTX) với các hộ nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan trong tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm (sản xuất- chế biến- tiêu thụ nông sản) đã có sự chuyển biến tích cực. Phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị này ngày càng hoạt động có hiệu quả và được các cấp, các ngành chú trọng, tạo điều kiện phát triển.

Description: C:\Users\Tinh Tu Computer\Desktop\20200118_091626.jpg

Mô hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nấm hương của Công ty TNHH Green food Hà Nam tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, về tiêu thụ sản phẩm, bước đầu đã tạo được sự liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, đã có một số doanh nghiệp thực hiện liên kết với HTX, hộ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 20 doanh nghiệp có hợp đồng, liên kết thu mua sản phẩm của các HTX; có 51 HTX tham gia liên kết với doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên kết (trong đó 41 mô hình trồng trọt, 02 mô hình thủy sản, 08 mô hình chăn nuôi). Một số HTX hoạt động hiệu quả có liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng diện tích sản xuất như: HTX cung ứng dịch vụ nông nghiệp Quyết Thắng tham gia liên kết sản xuất sản phẩm Măng Bát độ với Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C; HTX nông lâm nghiệp xã Kai Kinh ngoài các thành viên tham gia sản xuất các sản phâm cây ăn quả có thế mạnh như: Táo, Bưởi, Na còn tham gia liên kết sản xuất khoai tây với Công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với diện tích 10 ha; HTX NLN Đồng Phát tham gia liên kết với Công ty Mía đường Phục Hòa tỉnh Cao Bằng về sản phẩm mía, trong đó tham gia thu mua, thực hiện các dịch vụ nông nghiệp đối với các thành viên trong hợp tác xã và nông dân trong vùng; sản phẩm chanh leo được Công ty cổ phần Non Nước, hợp tác với HTX nông nghiệp Phai Sen đầu tư, liên kết với các hộ dân từ khâu trồng đến tiêu thụ sản phẩm. HTX nuôi Ong lấy mật xã Vân Thủy liên kết bao tiêu với các thành viên, hộ sản xuất mật ong ngũ gia bì hằng năm sản xuất và cung ứng ra thị trường trên 1.000 lít mật ong; Hợp tác xã chăn nuôi Thỏ Ngọc Thạch liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thỏ thương phẩm xuất khẩu.

Trong thời gian tới tỉnh tập trung đẩy mạnh mạnh xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong đó chú trọng phát triển các mô hình hoạt động theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị để phát triển kinh tế tập thể, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội và an ninh chính trị tại địa phương.

                                                                                      Hoàng Minh Luỹ