Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển, khai thác tài sản trí tuệ giai đoạn 2020 - 2030

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thông báo đến tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển, khai thác tài sản trí tuệ giai đoạn 2020 – 2030 như sau:

1. Nội dung đề xuất: Nghiên cứu quy trình, công nghệ, các sản phẩm, kết quả được bảo hộ…theo hướng tạo ra kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao nhằm phục vụ quảng bá, phát triển các đặc sản địa phương.

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất cần đảm bảo:

- Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

- Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.

 3. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ:

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN: Như mẫu gửi kèm theo

-  Thời gian : Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/9/2020

- Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

          Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đính kèm)

Tệp đính kèm