Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn”

Ngày 7/8/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn” thuộc Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức lễ hội hoa đào Xứ Lạng đã tiến hành họp xem xét 02 hồ sơ đăng ký tuyển chọn.

Bà Bế Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại cuộc họp

          Hội đồng tuyển chọn đã xem xét, phân tích, đánh giá về nội dung, phương pháp nghiên cứu, tính khả thi; khả năng áp dụng, nhân rộng; tính hợp lý trong việc sử dụng kinh phí cho các nội dung nghiên cứu; năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. ...

          Sau khi xem xét, đánh giá, phân tích và thảo luận 02 hồ sơ đăng ký tuyển chọn. Hồ sơ của Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn đã được Hội đồng nhất trí đề xuất là tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ với một số ưu điểm gồm: Thuyết minh đề tài của được xây dựng khá chi tiết, có tính khoa học và tính thực tiễn cao, nêu được khái quát về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài, luận giải rõ ràng về tính cấp thiết phải thực hiện đề tài; Nội dung nghiên cứu bám sát mục tiêu và yêu cầu nhiệm vụ; Phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung đề ra; Sản phẩm khoa học dự kiến đạt được có định lượng cụ thể; Tổ chức và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đề tài.

                                                                                                          Lưu Bá Mạc

 

Post type
Hot