Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm rau của thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 05/8/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ được thành lập tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 22/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án: "Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm rau của  thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn thực hiện.

Description: G:\Tủ ảnh năm 2020\Nghiệm thu đề tài Rau Thành phố\DSC_0798.JPG

Hội đồng nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện Dự án

"Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm rau của  thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn” 

Tại buổi họp đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng đã nhận xét tập trung vào các nội dung: Tổng quan các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ; Về mức độ và kết quả thực hiện nội dung, quy mô đã đề ra của dự án; Về sản phẩm của dự án; Về giá trị khoa học và thực tiễn của dự án; Đóng góp về những hạn chế và đề xuất hướng, biện pháp giải quyết.

Trên cơ sở kết quả thực hiện của Dự án, Hội đồng đã thống nhất đánh giá kết quả: Phần tổng quan các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đã được trình bày tương đối rõ ràng, đầy đủ. Nêu được sự cần thiết và minh chứng được sự cần thiết phải xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Rau Lạng Sơn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất rau theo hướng bền vững, phát triển mô hình tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tăng thu nhập cho hộ nông dân, thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Kết quả nghiên cứu của dự án đã đáp ứng đầy đủ so với Hợp đồng đã ký kết với các sản phẩm chính của dự án là: Báo cáo điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh và xác định phát triển vùng trồng Rau của thành phố Lạng Sơn; Bản đồ vùng trồng Rau; Báo cáo đánh giá chất lượng; Bộ tiêu chí chứng nhận cho sản phẩm rau; Báo cáo đề xuất phạm vi, diện tích trồng rau có khả năng đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng để đăng ký NHCN; Báo cáo xác định tổ chức có chức năng chứng nhận sản phẩm làm chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận; Mẫu nhãn hiệu chứng nhận; Mẫu nhãn hàng hóa cho sản phẩm Rau Lạng Sơn; Quy chế quản lý và sử dụng NHCN; Quy trình cấp, thu hồi quyền sử dụng NHCN; Quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm; Lập Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm  Rau Lạng Sơn...

 Với những kết quả đã đạt được của Dự án, Dự án đã được Hội đồng thống nhất đánh giá, xếp loại “Đạt” và nghiệm thu. Đồng thời yêu cầu chủ nhiệm Dự án hoàn thiện hồ sơ, đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định./.

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Post type
Hot