Skip to main content
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022! 
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị đào tạo chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 29/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn quản lý Quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao (QTM) tổ chức Hội nghị đào tạo, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở đã nhấn mạnh tầm quan trọng và hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Description: G:\Tủ ảnh năm 2020\Tập huấn ISO năm 2020\DSC_0687.JPG

Báo cáo viên phổ biến các chuyên đề về hệ thống quản lý chất lượng ISO

Tại buổi tập huấn, trên 150 đại biểu là lãnh đạo, công chức – viên chức phụ trách ISO của các đơn vị sự nghiệp, các xã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO đã được chuyên gia đến từ Công ty QTM phổ biến các nội dung như: Khái niệm về ISO và ISO 9001:2015, bản chất, ý nghĩa áp dụng trong cơ quan hành chính; cấu trúc tài liệu Hệ thống theo TCVN ISO 9001:2015; phương pháp soạn thảo, cập nhật tài liệu hệ thống TCVN ISO 9001:2015; chính sách chất lượng; mục tiêu chất lượng; mô hình hệ thống quản lý tiêu chuẩn, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và nội bộ khác,…

Description: G:\Tủ ảnh năm 2020\Tập huấn ISO năm 2020\DSC_0673.JPG

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Chương trình tập huấn diễn ra trong 01 ngày, nhằm mục đích cập nhật các yêu cầu của tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015, vận hành hệ thống vào giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL vào giải quyết công việc tại các đơn vị và góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, thực hiện chuyển đổi, cải tiến, hiệu chỉnh và xây dựng các tài liệu đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.Triển khai ban hành áp dụng có hiệu quả và hiệu lực cho các hoạt động Quản lý và giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Post type
Hot